Contact

Veldhoven.nieuws.nl ontvangt graag uw nieuwsbericht.

Ook aankondigingen van evenementen, concerten, bijeenkomsten en ander leuk of minder leuk nieuws kunnen voldoende nieuwswaarde hebben om op deze site te publiceren.

Bij elk bericht hoort ook een foto. Deze kan, al dan niet met de tekst, gemaild worden naar [email protected]

Attentie: vermeld altijd de naam van de fotograaf en of de foto vrij van rechten is, anders worden het bericht en de foto niet geplaatst.

De redactie behoudt zich het recht voor artikelen niet te plaatsen, dan wel te redigeren of in te korten. De eindverantwoording voor een artikel berust geheel bij de auteur. De redactie neemt geen verantwoordelijkheid voor de betrouwbaarheid en veiligheid van de tekst.

 

Contact

contactformulier
  • Vul hier de tekst van uw bericht. Wie, wat, waar, wanneer, waarom, hoe enzovoorts.