Nieuwe websites Brede School Veldhoven en Jongerenwerk Veldhoven

Foto: Brede School Veldhoven

Met trots presenteren Brede school Veldhoven en Jongerenwerk Veldhoven de nieuwe websites.

Deze websites geven een uitgebreid overzicht van de vele en diverse mogelijkheden die wij bieden aan de Veldhovense jeugd. Met de nieuwste technieken, volledig AVG proof en een nieuw inschrijfsysteem kan deze doelgroep zich snel en gemakkelijk inschrijven voor sport, cultuur, gezondheid en burgerschap.

Brede school Veldhoven (0 tot 12 jaar)

Bij de Brede School Veldhoven staat de totale ontwikkeling van ieder afzonderlijk kind centraal. We zijn onderdeel van Cordaad Welzijn, waardoor de lijnen met jongerenwerk kort zijn. Daarnaast werken we samen met veel enthousiaste partners. Zo kunnen we samen een totaalervaring neerzetten. Een compleet arrangement waar basisonderwijs, opvang, zorg en vrije tijd samenkomen én elkaar versterken. Kinderen krijgen o.a. sport- en cultuurles, leren meer over samenwerken en brengen dit in de praktijk. Tegelijkertijd leren ze andere leeftijdsgenootjes kennen.

We werken op drie niveaus die elkaar onderling versterken:
1. Binnenschoolse projecten: themalessen op school, verzorgd door een (gast)docent tijdens reguliere lesuren. Toewerken naar een groot evenement ter afsluiting.
2. Buitenschoolse projecten: themalessen voor kinderen van school en uit de wijk, in samenwerking met buitenschoolse opvang en lokale partners als een sportvereniging of cultuurpartner.
3. Doorstroom sport en cultuur: Hierna kan het kind doorstromen naar een vereniging met sport- of cultuurlessen.

Met deze aanpak kunnen kinderen spelenderwijs en laagdrempelig ontdekken wat bij ze past.

Kijkt u eens op www.bredeschoolveldhoven.nl

Jongerenwerk Veldhoven(10 tot 24 jaar)

Bij het jongerenwerk Veldhoven staat de ontwikkeling van de tiener en jongere centraal. Het geaccepteerd worden, het er mogen zijn. En open staan voor anderen, met een eigen mening. We zijn daar waar de jongeren zich bewegen. Op straat, op school, bij verenigingen en in het jongerencentrum Odeon. Niet van 9 tot 5 maar ook ’s avonds, in het weekend of in vakanties. Ons aanbod is gericht op preventie, talentontwikkeling, participatie en coaching. Jongerenwerk wordt krachtiger door samenwerking. Dit gebeurt intern met de collega’s Brede School, buurt & wijk, vluchtelingenwerk en extern met het Centrum Jeugd en Gezin, het Sondervick College, Novadic, Halt, GGZ, Swove en vele anderen.

jongerenwerk

Kijkt u eens op www.jongerenwerkveldhoven.nl

Op beide sites kan nog worden deelgenomen aan een winactie!

Reacties